ทัศนคติของคุณนั้นสำคัญกว่า..ความสามารถ และ การตัดสินใจของคุณนั้นก็สำคัญกว่า…ความสามารถของคุณ