Mind Map for student

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบริจาคหนังสือกับ Breakfast Biker
มีนาคม 27, 2018
ขายออนไลน์สุดฤทธิ์ชีวิตดี๊ดี รุ่น 13
เมษายน 9, 2018

อาจารย์แซมได้รับเชิญให้มาเป็นผู้มอบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ MindMap ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาภาษาจีน ให้แก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 26 มีนาคม 2561