การเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะนำความสุขให้ชีวิต

ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่... "เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย"
ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่… “เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย”
พฤษภาคม 20, 2018
ผมไม่ได้โชคดีหรอก แต่..ผมทำงานหนัก "เพื่อ" บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ให้ตัวเอง
ผมไม่ได้โชคดีหรอก แต่..ผมทำงานหนัก “เพื่อ” บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ให้ตัวเอง
พฤษภาคม 20, 2018
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะนำความสุขให้ชีวิต

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะนำความสุขให้ชีวิต