รู้หรือไม่? การลงมือปฎิบัติจริงจะช่วยทำให้ความจำแม่นยำมากขึ้น

รู้หรือไม่? การลงมือปฎิบัติจริงจะช่วยทำให้ความจำแม่นยำมากขึ้น
รู้หรือไม่? การลงมือปฎิบัติจริงจะช่วยทำให้ความจำแม่นยำมากขึ้น
พฤษภาคม 11, 2018
รู้หรือไม่? ท่านั่งของคนเรา มีผลต่อการทำงานของสมอง
รู้หรือไม่? ท่านั่งของคนเรา มีผลต่อการทำงานของสมอง
พฤษภาคม 11, 2018
รู้หรือไม่? การลงมือปฎิบัติจริงจะช่วยทำให้ความจำแม่นยำมากขึ้น

รู้หรือไม่? การลงมือปฎิบัติจริงจะช่วยทำให้ความจำแม่นยำมากขึ้น


จากการศึกษาของนักจิตวิทยาเกี่ยวกับการจำการลืมของมนุษย์พบว่า คนเรามีอัตราการจำ หรือลืมดังนี้ เมื่อเวลาผ่านไป หนึ่งวัน คนเราจะจำเรื่องราวที่ตนอ่านไปได้ประมาณ 50% และลดลงไปอีกครึ่งหนึ่งทุก ๆ 7 วัน จนในที่สุด จะนึกไม่ออกเลยเมื่อผ่านไป 21 วัน ทางแก้การลืมความรู้ก็คือ ไปทบทวนทันทีที่เราเรียนในแต่ละ วันเพื่อมิให้เกิน 24 ชั่วโมง

จากนั้นเราทิ้งช่วงไปทบทวนรวบยอดในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ เพื่อมิให้เกิน 7 วัน ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์จะทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งสัปดาห์

เนื่องจากแต่ละวันความรู้จะพอกพูนขึ้นไปเรื่อย ๆ เราควรทำโน้ตย่อและทบทวนจากโน้ตย่อสาระสำคัญ จะช่วยให้เราเสียเวลาทบทวนน้อยลง เพื่อให้จำได้แม่น เด็กต้องคิดและลงมือทำบางอย่างด้วย การประยุกต์และนำไปใช้เป็นการสร้างความจำถาวร

ตัวอย่าง : ให้ลูกเขียนสรุปสิ่งที่เรียนด้วยคำพูดตัวเอง ในรูปแบบภาพวาด การ์ตูน นิทาน หรือเรื่องสั้นก็ได้ ตามความถนัดของลูก

สมองของคนเรา เป็นอวัยวะที่คอยมองหาแบบแผน ระบบ ระเบียบของสิ่งต่าง ๆ แล้วเรียบเรียงจัดเก็บข้อมูลในความจำระยะยาวอย่างเป็นระบบ ความรู้อะไรก็ตาม ถ้าจัดเรียงข้อมูลไว้ดีก็ยิ่งจำง่าย

ตัวอย่าง : ทำตาราง แผนภูมิ เปรียบเทียบความเหมือน/ความต่าง เพื่อสร้างระบบความจำระยะยาว

การฝึกฝนทบทวนบ่อย ๆ จะเพิ่มเส้นทางการจำในสมอง เพราะสมองส่วนต่าง ๆ จะเก็บข้อมูลแตกต่างกัน การเรียกดูข้อมูลเป็นการกระตุ้นให้สมองทำงานร่วมประสานกันดี

ตัวอย่าง : ให้ลูกทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ และทำแบบทดสอบทบทวนความรู้เป็นระยะ ๆ