Mind Map for student

แกลเลอรี

อาจารย์แซมได้รับเชิญให้มาเป็นผู้มอบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ MindMap ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาภาษาจีน ให้แก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 26 มีนาคม 2561

[envira-gallery id=”2737″]