fbpx

Mind Map for student

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบริจาคหนังสือกับ Breakfast Biker
27 มีนาคม 2018
Mind Map for student
28 มีนาคม 2018

อาจารย์แซมได้รับเชิญให้มาเป็นผู้มอบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ MindMap ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาภาษาจีน ให้แก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 26 มีนาคม 2561