สัมมนาบริหารเงินสดและภาษี

สัมมนา Low Cost Marketing
December 18, 2017
Story telling Brand In Social Media
December 18, 2017

สัมมนา บริหารเงินสดและภาษี
โดย : ครูอัส
เจ้าของเพจบัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ

อบรมวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559
เวลา 10:00 – 17:30 @Starwork เชียงใหม่

หัวข้อสัมมนา

(บริหารเงินสด)
บรรยายด้วยหลักการ 5..4..3

• 5 สาเหตุ ขายได้แต่เงินสดไม่ดี
• 4 เทคนิคการบริหารเงินสด
• 3 กิจกรรมในกระแสเงินสด (เทคนิคการทำ)

(ภาษี)
บรรยายด้วยหลักการ 5..5..5..10

• 5 ความเข้าใจผิดด้านภาษี
• 5 กรณีตัวอย่าง (Case study) ภาษีเงินได้
• 5 กรณีตัวอย่าง (Case study) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• 10 กรณีตัวอย่าง (Case study) ภาษีมูลค่าเพิ่ม


สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด
ค่าใช้จ่ายที่นั่งละ 3,500.- /ท่าน ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว


ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://goo.gl/forms/60KiJHCsDnHN8jlJ3


เบอร์มือถือ : 081-1675500 (24 ชม. ทุกวัน)
Email : [email protected]
Line ID : starwork_training