การที่จะทำให้ตัวเองต่างจากคนอื่นนั้น มันง่าย แต่..จะทำให้ดีกว่าคนอื่น “นั้นยากยิ่งกว่า”