ความกลัวเป็นผลผลิตของความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเอง เราสามารถก้าวข้ามมันได้จากการฝึกฝน

แรงบันดาลใจ