3 Life Lessons
May 29, 2018
The Art of Mind Map – 10
June 4, 2018

Mind Map and Leadership for Teen

ลักษณะโดดเด่นของเวิร์คชอป “Mind Map and leadership for teen” เวิร์คช็อปเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กและวัยรุ่น ที่ออกแบบมาจากมุมมอง ความรู้จากการศึกษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จากผู้สอน ซึ่งมีประสบการณ์การสอนเด็กและเยาวชนมากกว่า 10 ปี ผสมผสานกับชีวิตจริงในฐานะคุณแม่ ซึ่งเปรียบเสมือนทั้ง ครู ผู้ปกครอง เพื่อน และที่ปรึกษาที่ดีของลูกๆ

ในฐานะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทุกคนย่อมรู้ดีว่าการพัฒนา ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม และ อื่นๆ เพื่อให้ลูกของคุณนั้น ประสบความสำเร็จและพบจุดหมาย ความพอใจในชีวิตเหล่านี้ สำคัญต่อลูกขนาดไหน น้องๆ เยาวชน ต้องมีทั้งแรงจูงใจและการได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องแท้จริงทั้งจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาให้มีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อม และอิทธิพลที่เลวร้ายต่างๆ รอบตัว

เทคนิคและวิธีฝึกอบรมในเวิร์คชอป “Mind Map and leadership for teen” เวิร์คชอปเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสำหรับเด็กและวัยรุ่น ผู้สอนจะทำหน้าที่เสมือนที่ปรึกษาและผู้แนะแนวเทคนิค กลยุทธ์ เคล็ดลับต่างๆให้ แก่ น้องๆ เยาวชน ได้ปลดปล่อยอัจฉริยะภาพในตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกฝังความคิดวางแผนเป็นระบบ และที่สำคัญที่สุดการดึงภาวะความเป็นผู้นำในตัวเองออกมา พร้อมสอดแทรกทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปใช้การเรียน เช่น ทักษะการจับประเด็น เทคนิคการอ่านเร็ว (Speed Reading) รวมไปถึง สอนการเรียนรู้ที่ทรงพลัง

เหล่านี้คือความปราถนาของผู้สอน เพียงเพื่อต้องการให้น้องๆ เยาวชน ได้รับและใช้ศักยภาพบวกอัจฉริยะที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต โดยใช้เครื่องมือ มายด์แมป ตลอดในการฝึกอบรม

ใน workshop น้องๆ จะได้เรียนรู้

 • วิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้
 • วิธีปลดปล่อยอัจฉริยะภาพในตัวเอง
 • ฝึกทักษะการจับประเด็นและเทคนิคการอ่านเร็ว (Speed Reading)
 • ปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กเรียนเก่ง
 • เรียนรู้เคล็ดลับ 5 ขั้นตอนการเรียนรู้ที่ทรงพลัง

เหมาะกับ

 • น้องๆ เยาวชน หรือ คนที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบควาสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
 • น้องๆ นักเรียนที่ต้องการให้ได้คะแนนการเรียนดีขึ้น
 • ผู้ปกครองที่สนใจ ต้องการบ่มเพาะให้ลูกกลายเป็นอัจฉริยะ

รุ่น 1 Workshop

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

เวลา 10.00 – 17.00 น.

สถานที่ Starwork เชียงใหม่

พิเศษ ต้อนรับน้องๆรุ่นแรก เหลือเพียง 5,900 บาท จากราคาปกติ 6,900 บาท
(ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้ว แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับจำนวนจำกัด

รายละเอียดการชำระเงิน

 • ธนาคาร/สาขา : ธนาคารกรุงเทพ สาขา สันป่าข่อย
 • ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
 • เลขที่บัญชี : 253-312-641-9

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน


ลงทะเบียน

โปรดกรอกข้อมูลทั้งหมดที่มีเครื่องหมายนี้ ( * )