รู้หรือไม่? แสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น โดยการรบกวนสมองส่วนจอประสาท (Retina) ของตา

รู้หรือไม่? การนอนไม่เป็นเวลา ทำให้ระบบความจำของสมอง นั้นถูกรบกวน ส่งผลให้ระบบความจำแย่ลง
June 4, 2018
รู้หรือไม่? Dejavu เกิดจากการทีสมองแปลข้อมูลผิดพลาด ดังนั้น หากเกิดข้อผิดพลาดเพียงน้อยนิดสมองก็จะแปลภาพนั้นว่า เป็นภาพซ้ำนั่นเอง
June 4, 2018