ห้องประชุมสำหรับคนทันสมัย 3 ขนาด 3 สไตล์


ห้องประชุมสำหรับคนทันสมัย 3 ขนาด 3 สไตล์ รองรับตามรูปแบบการใช้งาน พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
full HD
TV LED projector& Screen
Apple TV
HDMI & VGA
บริการพร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมให้คุณใช้แล้ววันนี้