3 Life Lessons
พฤษภาคม 29, 2018
ความจริง 5 ข้อของการเติบโตที่ไม่มีใครสอน
พฤษภาคม 30, 2018

ข้อคิดดีๆ จาก "หวัง เจี้ยนหลิน"

หวัง เจี้ยนหลิน ประธานกลุ่มบริษัท วันต๋า (Wanda group) สร้างบริษัทขึ้นมาด้วยมือเปล่าจนกลายมาเป็นคนรวยที่สุดในประเทศจีนและทวีปเอเชีย ในฐานะผู้ประกอบการรุ่นแรก หวัง เจี้ยนหลิน คว้าโอกาสอันยิ่งใหญ่มาได้จากการเศรษฐกิจจีนขยายตัว ด้วยความฉลาดหลักแหลมกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ความช่ำชองในนวัตกรรมกับความมุ่งมั่นและการมีวินัยในตนเองอย่างเคร่งครัด ทำให้เขามุมานะทำงานตามหลักการของตัวเอง และรู้จักปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง