The Art of Mind Map By Sam Class ผู้ใหญ่

หัวข้อสัมมนา
The Art of Mind Map โดย อาจารย์แซม
The Art of Mind Map โดย อาจารย์แซม

The Art of Mind Map By Sam Class ผู้ใหญ่

จะรีบไปไหน!!! ใช้เทคนิค Mind Map ไม่มีพลาดไม่มีหลุด ช่วยวางแผนงาน จากชีวิตที่วุ่นวาย ไม่มีเวลา พอใช้ MindMap มาช่วย ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น มีเวลาเหลือทำอย่างอื่นมากขึ้น วันหยุด ต้องหอบงานมาทำ เดี๋ยวนี้ชีวิตชิลมาก MindMap จัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าว มองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก “เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย การฝึกอบรมหลักสูตร “MIND MAPPING” จึงเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถกลั่นกรองและสรุปรวบยอดความคิด ออกมาเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้ การสร้างระบบความจำที่ถูกวิธี และการเชื่อมโยงความต่อเนื่อง ของการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคนิค Mind Mapping เหมาะสำหรับ • หัวหน้างานสายงาน และพนักงานทั่วไป • ครู อาจารย์ • ผู้ปกครอง วิทยากรโดย : อาจารย์แซม เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ > Certified Coach and NLP > ผู้รับอนุญาตฝึกอบรมมายด์แม็ป โดย Think Buzan Licensed Instructor [button title=”คลิก ! ลงทะเบียน” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemLGbFixphbnFHP-fu_dT30ZPPamTuuzqtwERH3BQumWRuEg/viewform?c=0&w=1″ target=”_blank” align=”” icon=”” icon_position=”” color=”#F00″ font_color=”#FFFFFF” size=”2″ full_width=”” class=”” download=”” onclick=””]  

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ (Cookies)

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่าน บนของเว็บไซต์เรา www.starworkchiangmai.com โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่าใดๆ ทาง www.starworkchiangmai.com ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา