โอกาสที่ไม่ค่อยดี ก็ยังดีกว่า ไม่มีโอกาส..

แรงบันดาลใจ