คุณจะไม่มีวันได้เรียนรู้อะไรเลยจากการที่เอาแต่ “ฟังตัวเองพูด”

WordPress #1
มิถุนายน 13, 2018
“ความสำเร็จ” ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ “เดินเร็ว” เสมอไปแต่มีไว้สำหรับคนที่ “เดินไม่หยุด”
มิถุนายน 18, 2018