เมื่อคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ ให้ถามตัวเองว่า.. “เหตุใดจึงเริ่มต้น”

โอกาสที่ไม่ค่อยดี ก็ยังดีกว่า ไม่มีโอกาส..
มิถุนายน 18, 2018
ความสำเร็จจะยั่งยืนมากขึ้น เมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย.. โดยไม่ทำลาย “หลักการของคุณ”
มิถุนายน 18, 2018