เรามีเวลาไม่มากพอที่จะลองผิดลองถูกได้ทุกเรื่อง ทางลัดคือ..หัดเรียนรู้จากคนที่ผ่านมันมาแล้ว

"โฟกัส" สิ่งที่ตัวเองทำได้..
“โฟกัส” สิ่งที่ตัวเองทำได้..
พฤษภาคม 20, 2018
ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่... "เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย"
ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่… “เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย”
พฤษภาคม 20, 2018
เรามีเวลาไม่มากพอที่จะลองผิดลองถูกได้ทุกเรื่อง ทางลัดคือ..หัดเรียนรู้จากคนที่ผ่านมันมาแล้ว

เรามีเวลาไม่มากพอที่จะลองผิดลองถูกได้ทุกเรื่อง ทางลัดคือ..หัดเรียนรู้จากคนที่ผ่านมันมาแล้ว