การรอให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีทางฉลาดเท่ากับ “การลงมือทำไปเรื่อย ๆ”

“ถ้าเหนื่อย” นอนคืนเดียวก็หาย แต่ “ถ้าจน” นอนกี่คืนก็ไม่หาย
มิถุนายน 18, 2018
โอกาสที่ไม่ค่อยดี ก็ยังดีกว่า ไม่มีโอกาส..
มิถุนายน 18, 2018