ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่… “เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย”

เรามีเวลาไม่มากพอที่จะลองผิดลองถูกได้ทุกเรื่อง ทางลัดคือ..หัดเรียนรู้จากคนที่ผ่านมันมาแล้ว
เรามีเวลาไม่มากพอที่จะลองผิดลองถูกได้ทุกเรื่อง ทางลัดคือ..หัดเรียนรู้จากคนที่ผ่านมันมาแล้ว
พฤษภาคม 20, 2018
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะนำความสุขให้ชีวิต
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ จะนำความสุขให้ชีวิต
พฤษภาคม 20, 2018
ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่... "เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย"

ไม่ว่าปัญหาในอดีต จะแก้ไขได้ หรือไม่... "เราต้องดำรงชีวิต อย่างมีความหมาย"