โอกาสที่ไม่ค่อยดี ก็ยังดีกว่า ไม่มีโอกาส..

การรอให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีทางฉลาดเท่ากับ “การลงมือทำไปเรื่อย ๆ”
มิถุนายน 18, 2018
เมื่อคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ ให้ถามตัวเองว่า.. “เหตุใดจึงเริ่มต้น”
มิถุนายน 18, 2018