ความสำเร็จจะยั่งยืนมากขึ้น เมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย.. โดยไม่ทำลาย “หลักการของคุณ”

เมื่อคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ ให้ถามตัวเองว่า.. “เหตุใดจึงเริ่มต้น”
มิถุนายน 18, 2018
จงก้าวไปข้างหน้าถึงช้าแต่ก็ยังดีกว่า “ถอยหลัง”
มิถุนายน 18, 2018