ความสำเร็จ เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงอย่าหยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตราบที่โลกยังหมุน

ความเพลิดเพลินในการทำงาน จะทำให้งานนั้นออกมาดี
ความเพลิดเพลินในการทำงาน จะทำให้งานนั้นออกมาดี
กรกฎาคม 1, 2018
จงลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอ
จงลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอ
กรกฎาคม 1, 2018
ความสำเร็จ เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงอย่าหยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตราบที่โลกยังหมุน

ความสำเร็จ เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงอย่าหยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตราบที่โลกยังหมุน