รู้หรือไม่? การนอนไม่เป็นเวลา ทำให้ระบบความจำของสมอง นั้นถูกรบกวน ส่งผลให้ระบบความจำแย่ลง