ขายออนไลน์สุดฤทธิ์ชีวิตดี๊ดี รุ่น 13
เมษายน 9, 2018
Well Done is better than Well Said
Well Done is better than Well Said
พฤษภาคม 3, 2018

Chiangmai Connect by NTCC Power by StarWork

จัดโดย : Netherlands-Thai Chamber of Commerce | หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย โดยให้การสนับสนุนร่วมมือจาก StarWork 

โดยงาน Chiang Mai Connect by NTCC ริเริ่มโดยกลุ่มหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย และสตาร์เวิร์ค 

จุดประสงค์เพื่อ เชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจในเชียงใหม่ให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจและกลุ่มเศรษฐกิจในเชียงใหม่และภาคเหนือ 

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมอภิปรายสั้นๆในหัวข้อ Tourism (YAANA Ventures)

วันที่ :   3 พฤษภาคม 2561 
เวลา : 18.00 -22 .00 น.

มีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 100-150 คน 
ประกอบด้วย

  1. สมาชิกของหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ส่วนที่ประจำอยู่ภาคเหนือ 
  2. สมาชิกของหอการค้าต่างประเทศอื่นๆที่ระบุไปในข้างต้น 
  3. ผู้ประกอบการชาวไทย จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าเชียงใหม่ ฯลฯ โดยมีการสื่อสารภายใน งานเป็นภาษาอังกฤษ
QR-Code Line สำนักงานสตาร์เวิร์ค

 

87/9 Starwork, Tunghotel Rd., Watket, Muang, ChiangMai, 50000
TEL : 053-307000, 082-3928999,
081-1675500
FAX : +66 53 300033
EMAIL : [email protected] Line id : @starworkthailand

 
How did you know about us ?
Product Interest ?