ความเพลิดเพลินในการทำงาน จะทำให้งานนั้นออกมาดี

ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้
ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้
กรกฎาคม 1, 2018
ความสำเร็จ เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงอย่าหยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตราบที่โลกยังหมุน
ความสำเร็จ เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงอย่าหยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตราบที่โลกยังหมุน
กรกฎาคม 1, 2018
ความเพลิดเพลินในการทำงาน จะทำให้งานนั้นออกมาดี

ความเพลิดเพลินในการทำงาน จะทำให้งานนั้นออกมาดี