แรงบันดาลใจ

กรกฎาคม 18, 2018
ความกลัวเป็นผลผลิตของความคิดที่เราสร้างกันขึ้นมาเอง เราสามารถก้าวข้ามมันได้ จากการฝึกฝน

ความกลัวเป็นผลผลิตของความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเอง เราสามารถก้าวข้ามมันได้จากการฝึกฝน

กรกฎาคม 1, 2018
การศึกษาในระบบช่วยให้คุณหาเลี้ยงชีพได้ แต่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะช่วยให้คุณร่ำรวย

การศึกษาในระบบช่วยให้คุณหาเลี้ยงชีพได้ แต่การเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะช่วยให้คุณร่ำรวย

กรกฎาคม 1, 2018
ความพยายามที่มากกว่าคนอื่นอีกนิด จะเป็นตัวที่ทำให้คุณแตกต่าง

ความพยายามที่มากกว่าคนอื่นอีกนิด จะเป็นตัวที่ทำให้คุณแตกต่าง

กรกฎาคม 1, 2018
จงลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอ

จงลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองอยู่เสมอ

กรกฎาคม 1, 2018
การแก้ไขโดยไม่มีการป้องกันนั้น จะไม่ยั่งยืนพอ

การแก้ไขโดยไม่มีการป้องกันนั้น จะไม่ยั่งยืนพอ

กรกฎาคม 1, 2018
ความสำเร็จ เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงอย่าหยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตราบที่โลกยังหมุน

ความสำเร็จ เกิดจากการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจงอย่าหยุดค้นหาความรู้ใหม่ๆ ตราบที่โลกยังหมุน

กรกฎาคม 1, 2018
ความเพลิดเพลินในการทำงาน จะทำให้งานนั้นออกมาดี

ความเพลิดเพลินในการทำงาน จะทำให้งานนั้นออกมาดี

กรกฎาคม 1, 2018
ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้

ความสบายใจของคนเป็นของที่หายาก คนเราต้องมีความสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ราบรื่นได้

กรกฎาคม 1, 2018
ศรัทธา เป็นดาบสองคม ผู้มีศรัทธาในสิ่งใด คือผู้เห็นค่าในสิ่งนั้น เชื่อว่าสิ่งนี้มีค่า ไม่ขี้เกียจขี้คร้าน แต่ถ้าไม่มีปัญญาคอยกำกับศรัทธา จะกลายเป็น ความงมงาย หรือ ความบ้าคลั่ง

ศรัทธา เป็นดาบสองคม ผู้มีศรัทธาในสิ่งใด คือผู้เห็นค่าในสิ่งนั้น เชื่อว่าสิ่งนี้มีค่า ไม่ขี้เกียจขี้คร้าน แต่ถ้าไม่มีปัญญาคอยกำกับศรัทธา จะกลายเป็น ความงมงาย หรือ ความบ้าคลั่ง

มิถุนายน 18, 2018

“ล้ม” มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่การลุกให้ได้ทุกครั้ง ที่ล้มต่างหากที่ทำให้คุณ เป็นคนไม่ธรรมดา

มิถุนายน 18, 2018

จงก้าวไปข้างหน้าถึงช้าแต่ก็ยังดีกว่า “ถอยหลัง”

มิถุนายน 18, 2018

ความสำเร็จจะยั่งยืนมากขึ้น เมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย.. โดยไม่ทำลาย “หลักการของคุณ”

มิถุนายน 18, 2018

เมื่อคิดจะล้มเลิกความตั้งใจ ให้ถามตัวเองว่า.. “เหตุใดจึงเริ่มต้น”

มิถุนายน 18, 2018

โอกาสที่ไม่ค่อยดี ก็ยังดีกว่า ไม่มีโอกาส..

มิถุนายน 18, 2018

การรอให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีทางฉลาดเท่ากับ “การลงมือทำไปเรื่อย ๆ”

มิถุนายน 18, 2018

“ถ้าเหนื่อย” นอนคืนเดียวก็หาย แต่ “ถ้าจน” นอนกี่คืนก็ไม่หาย

มิถุนายน 18, 2018

“ความสำเร็จ” ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ “เดินเร็ว” เสมอไปแต่มีไว้สำหรับคนที่ “เดินไม่หยุด”

มิถุนายน 18, 2018

คุณจะไม่มีวันได้เรียนรู้อะไรเลยจากการที่เอาแต่ “ฟังตัวเองพูด”

มิถุนายน 4, 2018

The greatest lesson that I learned

มิถุนายน 4, 2018

Constantly think about how you could be doing things better and questioning yourself

มิถุนายน 4, 2018

If you ve never tried how will you ever know if there s any chance

มิถุนายน 4, 2018

First think second dream third believe and finally dare

มิถุนายน 4, 2018

If you can dream it you can do it

มิถุนายน 4, 2018

To win big you sometimes have to take big risks

มิถุนายน 4, 2018

Build what you want to see in the world

ไม่ว่าใครก็ตาม ก่อนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต แต่หลายคนย่อมมีเป้าหมายและวิธีในการเลือก สร้างแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันฉะนั้น การสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อให้ชีวิตของเรามีแรงขับเคลื่อนที่มากพอและต่อเนื่อง

แรงบันดาลใจ สิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งๆ หนึ่งให้บรรลุตามที่หวังไว้ บ้างก็บอกว่า "แรงบันดาลใจคือความหวังทำให้เกิดกำลังใจ หรือบางคนอาจจะบอกว่า "แรงบันดาลใจคือความฝัน" หลากหลายความหมายสำหรับคำว่า แรงบันดาลใจ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่กล่าวถูกต้องทั้งสิ้น เพราะแรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึงพลังอำนาจในตัวเราชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคิดและการกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์ ให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจ (Motivation) โดยใช้แรงจูงใจภายในจิตใจ เพื่อที่จะกระตุ้นให้สมองเกิดกระบวนการคิดและการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือน เช่น ปกติวิสัยของมนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่ว่าสิ่งที่คุณกระทำนั้นจะยากสักเพียงใด คุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการให้จงได้ ถึงแม้จะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างของตนเองไปบ้าง ก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอ หากสิ่งนั้นจะช่วยนำมาซึ่งผลสำเร็จที่ต้องการได้จริง

แรงบันดาลใจไม่ต้องไปหาที่ใด ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ตัวของเรา เพียงแค่ลองหาวิธีที่เราจะดึงออกมาใช้ได้อย่างไร คุณแค่ต้องกล้าที่จะเดินไปข้างหน้า แต่ก่อนที่คุณจะเดินคุณควรวางเป้าหมายให้ชัดเจนเสียก่อน และนำสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นการเรียนรู้และประสบการณ์ สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคือสร้างความชัดเจนให้กับตัวเราเองและเลือกวิธีที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายด้วยความกล้าในตัวคุณเอง คุณต้องหมั่นสร้างแรงบันดาลเพื่อผลักดันคุณไปสู่เส้นทางแห่งชัยชนะ

ที่มา: blog.eduzones.com/sharp/97982

ที่มา: www.bangkokbiznews.com

QR-Code Line สำนักงานสตาร์เวิร์ค

 

87/9 Starwork, Tunghotel Rd., Watket, Muang, ChiangMai, 50000
TEL : 053-307000, 082-3928999,
081-1675500
FAX : +66 53 300033
EMAIL : [email protected]
Line id : @starworkthailand

 
How did you know about us ?
Product Interest ?