คณะผู้บริหาร

Ajarn Sam Savarat

Ajarn Sam Savarat

CEO StarWork
Sirijiwan Hospitality Group

ผู้ได้รับอนุญาตฝึกอบรมมายด์แมป

จาก THINK BUZAN LICENSED INSTRUCTOR

Read more...
Kulateep Srisakulchawla

Kulateep Srisakulchawla

กุลทีป ศรีสกุลชวาลา

Director of Sirijiwan Hospitality Group

Managing Director of
Star Avenue

Director & Cofounder of
ArtMai? Gallery Hotel

Director & Cofounder of
LifeStyle Mall Retail Corp

Director & Cofounder of
NimmanMai? Design Hotel

Director & Cofounder of Parasol
Inn Old Town Hotel

Director of StarWork


Read more...
Vorathep Srisakulchawla

Vorathep Srisakulchawla

วรเทพ ศรีสกุลชวาลา

CEO of Sirijiwan Hospitality Group

Owner of ArtMai? Gallery Hotel

Owner of Star Avenue Co., Ltd.

CEO of Scene Space Plus Co., Ltd.

CEO of Parasol Inn Hotel

CEO of NimmanMai? Design Hotel

Cofounder of StarWork

Rachant Srisakulchawla

Rachant Srisakulchawla

ราชัน ศรีสกุลชวาลา

CEO of Startegy Sirijiwan
Hospitality Group

Owner & Cofounder of Sleep Mai?

Owner & Cofounder & Project Management of Star Avenue Co., Ltd.

Owner & Project Management of Art Mai? Gallery Hotel

Owner & Project Management of Nimman Mai? Design Hotel

Owner of Parasol Inn

Owner & Cofounder & Project Management of StarWork