คณะผู้บริหาร

Ajarn Sam Savarat

Ajarn Sam Savarat

CEO StarWork
Sirijiwan Hospitality Group
ผู้ได้รับอนุญาตฝึกอบรมมายด์แมป
จาก THINK BUZAN LICENSED INSTRUCTOR

Read more...
Kulateep Srisakulchawla

Kulateep Srisakulchawla

กุลทีป ศรีสกุลชวาลา
Director of Sirijiwan Hospitality Group
Vorathep Srisakulchawla

Vorathep Srisakulchawla

วรเทพ ศรีสกุลชวาลา
CEO of Sirijiwan Hospitality Group
Rachant Srisakulchawla

Rachant Srisakulchawla

ราชัน ศรีสกุลชวาลา
CEO of Startegy Sirijiwan Hospitality Group