สัมมนา “ขายแบบมืออาชีพ”

รุกยอดขายผ่าน [email protected] Marketing
ธันวาคม 30, 2016
สัมมนา Low Cost Marketing
ธันวาคม 30, 2016

สัมมนา “ ขายแบบมืออาชีพ ”
อบรมวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017
เวลา 9:00 – 17:00 @ Starwork เชียงใหม่

โดย : รัชเขต วีสเพ็ญ
นักพูด นักขายมืออาชีพ
เจ้าของหนังสือ “ขายแบบมืออาชีพ”
การสร้างรายได้ให้กับองค์กร ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา สำหรับการจะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนั้น ย่อมไม่เพียงแค่มีสินค้าที่ดี แต่ต้องมีนักขายที่ดี ที่เก่ง มีความสามารถ เพื่อนำสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดยอดขายยอดซื้อ ซึ่งจะนำมาสู่รายได้แก่องค์กรในที่สุด

แน่นอนว่า คนที่ทำงานขาย ย่อมจะต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ พร้อมทั้งเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักขายมืออาชีพ ดังนั้น การพัฒนานักขายให้มีความรู้ความสามารถ ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ตัวนักขายเองก็ย่อมจะต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ ความเป็นนักขายแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้นักขายได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของความเป็นมืออาชีพ
– เพื่อให้นักขายได้เรียนรู้ทักษะแห่งการขายให้มากขึ้น
– เพื่อให้นักขายได้พัฒนาบุคลิกภาพแห่งการเป็นนักขาย
– เพื่อให้นักขายได้ประสบผลสำเร็จในงานขายยิ่งๆ ขึ้นไป

หลักสูตรนี้: เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจด้านงานขาย งานบริการ และผู้ที่เป็นนักขาย นักการตลาด ทุกๆ ท่าน
หัวข้อสัมมนา
• รู้ความต้องการของลูกค้า
• รู้การตลาด
• รู้ทักษะในการขาย
• สาเหตุที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
• สาเหตุที่ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อ
• การแสวงหาผู้มุ่งหวัง
• การวิเคราะห์ผู้มุ่งหวัง
• การเปิดใจลูกค้าเพื่อการเสนอขาย
• ประเภทของการปฏิเสธ
• หลักการทำลายกำแพงปฏิเสธ
• เทคนิค 6 ประการในการทำลายกำแพงปฏิเสธ
• ลักษณะสัญญาณในการซื้อ
• 9 เทคนิคในการปิดการขาย
• พลังแห่งการขายให้ประสบผลสำเร็จ
……………………………………..
สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัด
ค่าใช้จ่ายที่นั่งละ 3,500.- /ท่าน ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว
………………………………………
ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://goo.gl/forms/OCZtCA5vRZh0tgzF2
……………………………………….
เบอร์มือถือ : 081-1675500 (24 ชม. ทุกวัน)
Email: [email protected]
Line ID : starwork_training