fbpx

การพัฒนาตัวเอง

คำจำกัดความของการพัฒนาตนเอง คือ การเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาไว้แล้ว ซึ่งการพัฒนานั้นมิได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ วัดได้ เท่านั้น แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพด้วย

ผู้ที่อยากจะพัฒนาตนเอง จะต้องมีความพร้อมและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยความตั้งใจและสมัครใจจริง โดยปราศจากความรู้สึกว่าถูกบังคับ การพัฒนาจึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้ง่ายและยังเป็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ต่างเป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่เป็นคนหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่เป็นคนที่ติดตาม ใส่ใจ และคอยศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยี, ข่าวสารต่างๆ และนำเอาความรู้ใหม่ๆ นี้มาใช้ในการทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิต คนที่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปรียบได้ดั่งคนที่กำลังล้าหลัง และเดินถอยหลังไปเรื่อยๆ การที่เราไม่เคยคิดที่จะทำสิ่งใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จก็จะน้อยลงไปด้วย

การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเองคือทางเดียวที่จะนำสิ่งที่คุณเป็นในทุกวันนี้ ไปสู่ตัวคุณที่คุณต้องการจะเป็น โดยคนส่วนใหญ่ไม่ชอบและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแรงฉุดที่ทำให้คุณย่ำอยู่กับที่ คุณควรพยายามเปิดใจ ยินดีและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณตัดสินใจและพยายามทำ หาบุคคลตัวอย่าง คิดถึงความสุขและความสำเร็จที่คุณจะได้รับเมื่อคุณสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จแล้วหยุดหาข้อแก้ตัวให้กับตนเอง ใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม

QR-Code Line สำนักงานสตาร์เวิร์ค

 

87/9 Starwork, Tunghotel Rd., Watket, Muang, ChiangMai, 50000
TEL : 053-307000, 063-4414239
FAX : +66 53 300033
EMAIL : [email protected]
Line id : @starworkthailand

 
How did you know about us ?
Product Interest ?