วิธีคิด จากบิลล์ เกตต์
เมษายน 23, 2018
Passion
เมษายน 25, 2018

Chiangmai Connect by NTCC Power by StarWork

จัดโดย : Netherlands-Thai Chamber of Commerce | หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย โดยให้การสนับสนุนร่วมมือจาก StarWork 

โดยงาน Chiang Mai Connect by NTCC ริเริ่มโดยกลุ่มหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย และสตาร์เวิร์ค 

จุดประสงค์เพื่อ เชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจในเชียงใหม่ให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจและกลุ่มเศรษฐกิจในเชียงใหม่และภาคเหนือ 

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมอภิปรายสั้นๆในหัวข้อ Tourism (YAANA Ventures)

วันที่ :   3 พฤษภาคม 2561 
เวลา : 18.00 -22 .00 น.

มีผู้สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 100-150 คน 
ประกอบด้วย

  1. สมาชิกของหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย ส่วนที่ประจำอยู่ภาคเหนือ 
  2. สมาชิกของหอการค้าต่างประเทศอื่นๆที่ระบุไปในข้างต้น 
  3. ผู้ประกอบการชาวไทย จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าเชียงใหม่ ฯลฯ โดยมีการสื่อสารภายใน งานเป็นภาษาอังกฤษ
QR-Code Line สำนักงานสตาร์เวิร์ค

 

87/9 Starwork, Tunghotel Rd., Watket, Muang, ChiangMai, 50000
TEL : 053-307000, 082-3928999,
081-1675500
FAX : +66 53 300033
EMAIL : [email protected] Line id : @starworkthailand

 
How did you know about us ?
Product Interest ?