fbpx

“muRata” Mind Map for Leadership training by Starwork รุ่น 8

“muRata” Mind Map for Leadership training by Starwork รุ่น 8
13 June 2018
WordPress #1
13 June 2018

“muRata” Mind Map for Leadership training by Starwork รุ่น 8

อบรมพิเศษ ผู้บริหาร #บริษัท #มูราตะ จำกัด https://www.facebook.com/moobaantungnaa Murata Electronics Thailand,. Ltd ฝึกฝนการเขียนไมด์แมป เพื่อใช้ในการทำงาน โดยให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ “ใส่ใจ ใฝ่รู้ ใช้เป็น ได้งาน” วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 สถานที่ Starwork Chiangmai บรรยายกาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน บวกความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริง … Starwork ขอขอบพระคุณ บริษัท มูราตะ จำกัด และ ผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างสูง ตลอดหนึ่งวันเต็มนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้มอบสิ่งดีๆให้ท่านเช่นนี้ อีกต่อไปในอนาคตนะคะ #Training #MindMap #Inhouse #สอนมายด์แมป Photo by Kamon Saejueng

Photo by Kamon Saejueng