fbpx

มายด์แม็ป (Mind Map)

ผังมโนภาพ ที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการรจดบันทึกที่โดยยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใดๆ และยังเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ ที่บางช่วงจะสูญเสียสมาธิและความจดจ่อไปโดยอัตโนมัติในขณะที่กำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการทำให้สมองได้คิด ได้ทำงานตามธรรมชาตินั้น มีลักษณะเหมือนเซลส์ประสาทในสมองและเหมือนต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านออกไปเรื่อยๆ นั่นเอง

ผังมโนภาพถูกใช้แนวคิดไร้รูปแบบตายตัวมาหลายศตวรรษแล้วเพื่อใช้ในการเรียนรู้ การระดมสมอง การจดจำ การจินตนาการ และ การแก้ปัญหา โดยนักศึกษา วิศวกร นักจิตวิทยา รวมถึงบุคคลทั่วไป  โทนี บูซาน ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำเรื่องแผนที่ความคิด มาช่วยในการจดจำระยะยาวที่เรียกว่า วิธีเนโมนิก ซึ่งได้แก่ การนำความรู้ใหม่ไปผูกโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมองซีกขวาโดนการจินตนาการ โดยหลักการการใช้คำหลักเป็นตัวกำหนดแล้วแตกกิ่งขยายออกไป ซึ่งวิธีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย

หลักสูตรพิเศษ คิดค้นแผนการสอนจากประสบณ์การและการเรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 5 ปี โดย อาจารย์แซม เสาวรัตน์ ศรีมโนทิพย์ ผู้รับอนุญาตฝึกอบรม

มายด์แม็ป โดย Think Buzan Licensed Instructor

             การฝึกอบรมหลักสูตร “MIND MAPPING” จึงเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้สามารถกลั่นกรองและสรุปรวบยอดความคิด ออกมาเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง ยังเป็นการจัดระบบความคิดให้สามารถมองเห็น “ความคิด” ออกมาเป็น “รูปธรรม” จะช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถดังกล่าวมองเห็นใน “ภาพรวม” และรู้จัก “เชื่อมโยง” ความคิดให้สอดประสานกัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด “สร้างสรรค์” และสามารถมองประเด็นต่างๆ ได้อย่างรอบด้านอีกด้วย

             ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกให้ “คิดเป็น” เขียน MIND MAP ได้ และนำไปพัฒนาเพื่อทักษะในการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และใช้ “สมอง” ในการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก มีชีวิตชีวา และเป็นกิจกรรมร่วมทั้งในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว

Our Coaching

 • CEO at StarWork (Thailand) Co.,Ltd.
 • วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร Mind Mapping (Think Buzan Licensed Instructor)
 • Leadership Coach at LMI Thailand.
 • วิทยากรฝึกอบรม การบริหารเวลา (โดยใช้เครื่องมือของ บริษัท LMI America)
 • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมศาสตร์ด้านจิตใต้สำนึก (NLP)
 • ผู้เขียนหนังสือ Mind Map Vocabulary
 • เจ้าของ Page “The art of mind map by Sam”

Certificate

 • TEFL for Asian Learners Course หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในภูมิภาคเอเชีย
 • Teaching English with Student Weekly by The Post Publishing Public Company Limited.,
 • E - learning
 • Finance for the Boss by Management and Psychology Institute.
 • Seven habits of highly effective people by Franklin cover.
 • กลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • The Making of a Champion by Leadership Management International, INC Waco Texas.,
 • Effective Selling Strategy by Leadership Management International, INC Waco Texas.,
 • PROFESSIONAL SYMPOSIUM FOR CEO IN REAL ESTATE (RECU #CEO3), (หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับ CEO เพิ่มเติมความรู้ทางด้าน POLICY – STRATEGY – INVESTMENT – MODERN FINANCE) โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Professional Developer Real estate development (RECU #Senior), หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • The Boss รุ่น 84 by Management and Psychology Institute.
 • Certified NLP Coach
 • The Story telling 1 โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Our Clients

 

Review Mind Map

"ขอบคุณอาจารย์แซมมาก ๆ เลยนะค่ะ สำหรับการเรียนมายด์แม็ปเป็นการเรียนที่สนุกมาก ๆ มายด์แม็ปช่วยทำให้เรามีวิธีการคิดเป็นระบบมากขึ้น เพราะว่ามายด์แม็บเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาสมองทั้งสองซีกนะคะ ด้วยการใช้ภาพและสีสัน มาช่วยทำให้เราจำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น สามารถนำมาใช้ปรับปรุงในชีวิตส่วนตัวของเรา แล้วก็หน้าที่การงานด้วยการนำสิ่งต่าง ๆ ที่เรามักจะทำเป็นตัวหนังสือมาเขียนลงบนกระดาษเป็นแผนภาพสามารถทำให้คุณทำงานได้ดีและมีศักยภาพมากขึ้น"

- คุณยุ้ย หนึ่งในผู้เข้าอบรม MindMap by aj.Sam

"ตั้งใจจะเอาไปใช้กับทีมงาน จริง ๆ แล้วการใช้มายด์แม็บมันใช้ได้หลายโครงหลายแบบตั้งแต่การแก้ปัญหาการทำงานยุทธศาสตร์ และการทำงานประจำวันมายด์แม็ปช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของงานมันก็จะง่ายต่อการเข้าใจภาพรวมทั้งหมด รวมถึงเอาไปใช้กับชีวิตส่วนตัว และเรื่องลูกก็ได้ หรือจะเป็นเรื่องตัวเองก็ยังได้นะค่ะ การได้มาอบรมมายด์แม็ป มีประโยชน์มากๆค่ะหวังว่าหลาย ๆ ท่านก็จะได้เข้ามาอบรมด้วยนะค่ะขอบคุณอ.แซมมาก ๆ ค่ะ"

- อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ (Aj.Apple) (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่) หนึ่งในผู้เข้าอบรมหลักสูตร MindMap By aj.Sam

"สามารถนำพัฒนาแนวคิด ในการปรับปรุง การทำงานบริหารได้ดี"

- คุณระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ Coordinater Murata Company Limited.

"สามารถนำพัฒนาแนวคิด ในการปรับปรุง การทำงานบริหารได้ดี"

- คุณระพีพัฒน์ เพ็ญศิริ Coordinater Murata Company Limited.