fbpx

Mind Map for student

Mind Map for student
28 March 2018
อย่าหยุดเรียนรู้เพราะชีวิตไม่เคยหยุดสอนเรา
8 April 2018

อาจารย์แซมได้รับเชิญให้มาเป็นผู้มอบความรู้ เกี่ยวกับการใช้ #MindMap ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาภาษาจีน ให้แก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วันที่ 26 มีนาคม 2561