อิงวาร์ คัมพราด (Ingvar Kamprad) มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอาณาจักร IKEA

วิธีคิดแบบมหาเศรษฐี