ผมไม่ได้โชคดีหรอก แต่..ผมทำงานหนัก “เพื่อ” บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ให้ตัวเอง

แรงบันดาลใจ