จงก้าวไปข้างหน้าถึงช้าแต่ก็ยังดีกว่า “ถอยหลัง”

ความสำเร็จจะยั่งยืนมากขึ้น เมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย.. โดยไม่ทำลาย “หลักการของคุณ”
มิถุนายน 18, 2018
“ล้ม” มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่การลุกให้ได้ทุกครั้ง ที่ล้มต่างหากที่ทำให้คุณ เป็นคนไม่ธรรมดา
มิถุนายน 18, 2018