ความเป็นผู้นำ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วิศัยทัศน์ ให้กลายเป็นความจริง

แรงบันดาลใจ