ความกล้าหาญ ไม่ใช่การมีเรี่ยวแรง ที่จะก้าวต่อไปแต่คือ การก้าวต่อไปแม้คุณไม่มีเรี่ยวแรง

แรงบันดาลใจ