ถ้าคุณเกิดมาจนไม่ใช่ความผิดคุณแต่ถ้า..ตอนจากโลกนี้ไป”ก็ยังจน”นั่นแหละ..ความผิดคุณ