4 Soft Skills ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Uncategorized

ความรู้ ความสามารถในการทำงาน (Hard skill) เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการที่จะประสบความสำเร็จ การที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft skill) ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน ถ้าคุณต้องการให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นมาพัฒนาไปพร้อมกันเลย 

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • เป็นการใช้ความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ในแนวทางที่หลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัด หรือเกิดจากการนำข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ไปคิดต่อยอดสู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่า นวัตกรรมซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดแบบ Lateral thinking หรือความคิด “นอกกรอบ” นั่นเอง ทักษะความคิดสร้างสรรค์ จึงมีความจำเป็นในหลาย ๆ องค์กรในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อย่างไม่รู้จบ เพราะปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การมีจึงถูกมองข้ามไปไม่ได้

  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • การทำงานร่วมกัน แบบประสานการทำงานให้สอดคล้องกันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มทีมงาน เพื่อให้เป้าหมายหลักร่วมกันขององค์กรเสร็จสมบูรณ์

   • การปรับตัว
   • สมรรถนะสำคัญของผู้นำ ที่ทำให้ความเชี่ยวชาญกลายเป็นประโยชน์ บนโลกที่มีความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา การฝึกมองโลกในแง่ดี เห็นถึงความเป็นไปได้ในโอกาสต่างๆ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการปรับตัว

    • การบริหารเวลา
    • การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการ ทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหาร เท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จัก ที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตาม วันเวลาที่กำหนด 

      ทักษะทั้งนี้ เป็นสิ่งที่คนทำงานยุคนี้ไม่ควรมองข้าม สังเกตตัวเอง และลองพัฒนาตัวเองแบบจริงจัง เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเติมเต็มศักยภาพของคุณ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

      www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ (Cookies)

      www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่าน บนของเว็บไซต์เรา www.starworkchiangmai.com โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่าใดๆ ทาง www.starworkchiangmai.com ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา