กฎง่ายๆในการทำงาน คือ…เริ่มทำในสิ่งที่ง่าย แล้วจะพบว่า งานเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว

แรงบันดาลใจ