Conflict Management #2

แกลเลอรี
Starwork Chiang mai -Conflict Management การบริหารความขัดแย้ง

Conflict Management การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

โดย : ดร. นิชานท์ สิงหพุทธางกูร ผู้ศึกษาด้านความขัดแย้ง และการจัดการด้านความขัดแย้ง มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม รุ่น 1 อบรม 10-11 มิ.ย 60 เวลา 9:00น. – 16:00น.

  [envira-gallery id=”1255″]

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ (Cookies)

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่าน บนของเว็บไซต์เรา www.starworkchiangmai.com โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่าใดๆ ทาง www.starworkchiangmai.com ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา