ขี่มอเตอร์ไซค์ไปบริจาคหนังสือกับ Breakfast Biker

แกลเลอรี

เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ ร่วมกัน จากเมืองเชียงใหม่ สู่ ห้องสมุดรังไหม อ.พร้าว ด้วยระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร กับสองข้างทางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และจุดมุ่งหมายที่เต็มไปด้วยความหวัง

ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 Day Trip riding to donate books to Rang Mai Library at Phrao district. 75 kms. from Chiang Mai Town. Meeting Point Thapae Gate, Chiang Mai.

[envira-gallery id=”2705″]