เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ต้องมีทีมงานที่ดีเขาจึงให้ความสำคัญกับการสร้างทีมที่มีคุณภาพและพยายามทำทุกทางที่จะรักษาคนเก่งไว้

Bill Gates