เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ

สาระความรู้
สำนักงาน ให้เช่า เชียงใหม่ StarWork
เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ   การทำงานเป็นทีม คือการร่วมมือกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานร่วมกันโดยจะต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกภายในทีมเป็นอย่างดี ซึ่งการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่การทำงานร่วมกันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปด้วยดีเสมอ เราจึงรวบรวมเทคนิค ที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1.มีเป้าหมายร่วมกัน ทีมที่ดีจะต้องมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ควรมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน แต่มุ่งเน้นในสิ่งเดียวกันคือเป้าหมายต้องสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของทีม 2.แบ่งงานตามความชำนาญ ในการทำงานเป็นทีมมักจะเป็นงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งจะประกอบด้วยงานย่อยๆ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานเหล่านี้ การแบ่งงานต้องดูทักษะและความชำนาญของสมาชิกในทีมให้ดีว่าเหมาะกับงานใด ซึ่งการแบ่งงานตามทักษะและความชำนาญนี้จะช่วยให้งานเดินหน้าสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วและงานออกมาตามแผนที่วางไว้ 3.เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทีมที่ดีมักจะประกอบด้วยผู้นำและผู้ตามซึ่งสมาชิกในทีมสามารถเป็นได้ทั้งสองแบบคือผู้นำเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ มีข้อเสนอแนะที่ดีให้เพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน เมื่อผู้อื่นในทีมแสดงภาวะความเป็นผู้นำบ้าง ก็สามารถเป็นผู้ตามที่ดี เปิดกว้าง ยอมรับข้อเสนอแนะแล้วนำมาปรับปรุงตนเองได้ ให้สมาชิกในทีมได้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 4.มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม ความสัมพันธ์ในทีมงานจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ทำงานร่วมกัน มีการเชื่อมโยงกันในทีมอยู่ตลอด ดังนั้นเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์จึงมีความสำคัญในการทำงานร่วมกัน เพราะการทำงานเป็นทีม เราต้องทำงานกับคนหลายคนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย วิธีที่จะทำให้ทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีนั้นอาจจะต้องเริ่มที่สมาชิกแต่ละบุคคลต้องไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่รู้จักใช้เหตุและผล ปรับตัวเข้ากับทีม มีความมั่นใจในตนเองและเคารพผู้อื่น วิธีที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีก็อย่างเช่น การจัดกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน วิธีนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในทีมดีขึ้นและเป็นการละลายพฤติกรรมในทีมไปด้วย   แหล่งอ้างอิงที่1 : https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/effective-result-of-perfect-teamwork.html แหล่งอ้างอิงที่2 : https://www.up-2be.com/การทำงานเป็นทีมให้ประส/ ที่มาของรูป : https://www.pexels.com/th-th/photo/3184418/   #สำนักงานเช่าเชียงใหม่ #Officerentchiangmai #ออฟฟิศพร้อมห้องประชุม #StarWork #ServiceOffice #ออฟฟิศเช่า #สำนักงานเช่า #สตาร์เวิร์ค #เจาะลึกธุรกิจSTARTUP 

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ (Cookies)

www.starworkchiangmai.com ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและนำเสนอ ประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้กับผู้อ่าน บนของเว็บไซต์เรา www.starworkchiangmai.com โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนตั้งค่าใดๆ ทาง www.starworkchiangmai.com ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา