สำนักงานตกเเต่งพร้อมใช้


เกี่ยวกับเรา

สำนักงานให้เช่าของคนรุ่นใหม่ เราพิถีพิถันออกแบบตกแต่งสำนักงาน เพื่อให้คุณพร้อมใช้ทำงานทันทีบริการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  เพื่อให้การทำงานและธุรกิจของคุณเดินหน้าและเติบโตไปพร้อมๆ กันการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายในโครงการเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดความผ่อนคลาย

ตั้งอยู่บนทำเลที่คุณสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลา เพราะอยู่ติดกับสถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง (อาเขต), ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง และห่างจากสนามบินเพียง 20 นาที


 

Our Design

การออกแบบตกแตง แนวโมเดิล สบายๆ และ เกไก ดวยของตกแตง เฟอรนิเจอร ที่ถูกคัดสรร ดวยวัสดุคุณภาพดี

 

Our client

เหมาะสําหรับผูที่เริ่มตนธุรกิจ ธุรกิจที่ขยายสาขา หรือ start up และ กําลังมองหาสํานักงานตกแตงพรอม ใช สําหรับการเริ่มทํางานไดทันทีราคาเช่าสถานที่

ราคาเริ่มตนเพียง 9,900 บาท พรอมตกแตงดวยเฟอรนิเจอร พรอมเครื่องปรับอากาศ บริการดวย อินเตอรเนตความเร็วสูง และพื้นที่ทํางานและรับรองผูมาติดตอ

เงื่อนไขการเช่า

 • ประกันการเช่า (ชำระพร้อมเซ็นสัญญา) 2 เดือน
 • ค่าเช่า (ชำระพร้อมเซ็นสัญญา) 1 เดือน
 • สัญญา 1 ปี ขึ้นไป

 • ติดต่อและสอบถามข้อมูล

  สำนักงานหลักของเราตั้งอยู่ที่ถนนทุ่งโฮลเต็ล. กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ทางทีมผู้ดูแลจะติดต่อกลับหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง
 • ข้อมูลส่วนตัว

 • ติดต่อและสอบถามข้อมูล

  สำนักงานหลักของเราตั้งอยู่ที่ถนนทุ่งโฮลเต็ล. กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ทางทีมผู้ดูแลจะติดต่อกลับหาท่านภายใน 24 ชั่วโมง
 • ข้อมูลส่วนตัว