ประวัติ Ray Kroc ผู้พลิก McDonal’s จากฟาสต์ฟู้ดท้องถิ่น สู่อาณาจักรเฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วิธีคิดแบบมหาเศรษฐี