บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จบางคนกำลังลงมือทำแต่บางคนเฝ้ามองดูความสำเร็จของคนอื่นโดยไม่ทำอะไรเลย