ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเมื่อนั้นสิ่งต่างๆจะตามมาทั้งความมุมานะและการพัฒนาตัวเอง