การสร้างบรรยากาศที่ดีในออฟฟิศ

สาระความรู้
สำนักงาน ให้เช่า เชียงใหม่ StarWork
การสร้างบรรยากาศที่ดีในออฟฟิศ    ในวันวันหนึ่งเราใช้เวลาทำงานอยู่ในออฟฟิศวันละหลายชั่วโมงดังนั้นบรรยากาศในออฟฟิศถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ซึ่งบรรยากาศที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานอยากทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และช่วยสร้างกำลังใจในการทำงานได้ เรามาดูว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีบ้าง  1.ตกแต่งภายในออฟฟิศให้น่าทำงาน ภายในออฟฟิศต้องตกแต่งให้สวยงามและมีความสะอาดเรียบร้อย ในการเลือกทาสีสำหรับออฟฟิศควรเลือกเป็นสีโทนอ่อนซึ่งจะทำให้สบายตา เช่นสีเขียว สีฟ้า หรือติดภาพธรรมชาติที่สวยงามน่ามอง อาจจะมีต้นไม้หรือดอกไม้เล็ก ๆ ที่ช่วยให้พนักงานหยุดพักสายตา ซึ่งจะช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายด้วย  2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ในการทำงานในออฟฟิศนั้นไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวในออฟฟิศ แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ด้วย การสร้างมิตรภาพที่ดีในการทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้บรรยากาศในที่ทำงานเป็นกันเอง ในขณะเดียวกันหัวหน้างานก็ต้องสนับสนุนการทำงานเป็นทีมให้เด่นชัดด้วย เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน เป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างการยอมรับ การเคารพ และการเห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับล่างสุดไปจนถึงผู้บริหารขององค์กร ผู้นำในองค์กรต้องยึดหลักการดังกล่าวและทำให้พนักงานทุกคนเห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร คุณอาจกระตุ้นพฤติกรรมเหล่านี้ได้ด้วยระบบการให้รางวัลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม หรือการชื่นชมพนักงานอย่างชัดเจน เช่น การกล่าวขอบคุณ หรือชมเชยด้วยคำพูดต่อหน้า การมอบรางวัลดีเด่นให้คนทั้งองค์กรรับรู้ ตลอดจนมีระบบการช่วยเหลือให้คำปรึกษาจากพนักงานที่อาวุโสกว่าให้กับพนักงานใหม่เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้กับพนักงานในออฟฟิศเราด้วย  3.สร้างทัศนคติในแง่บวกให้พนักงาน ควรที่จะสร้างแนวคิดในการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเครียด และเน้นที่การพัฒนาตัวเอง ผ่อนคลายลงบ้างบางเวลา สร้างบรรยากาศทำงานให้คึกคักสนุกสนาน ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขและให้กำลังใจกันอยู่เสมอเมื่อพบปัญหาและช่วยกันแก้ไข  4.สร้างความรักในงานที่ทำ ต้องหาตัวเองให้พบก่อนว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับงานที่เราทำอยู่ บางคนอาจจะชอบหรือรักงานที่ทำ แต่บางคนอาจจะไม่ได้ชอบ แต่จำเป็นต้องทำด้วยบางเหตุผลซึ่งเราต้องยอมรับข้อนี้ก่อนว่าถ้าเป็นงานที่ไม่ชอบนั้นยากที่จะทำให้เกิดความรักในงานแต่ถ้าคุณชอบงานนั้นแต่งานที่ทำเป็นประจำทุกวันนั้นจำเจอยู่บ้างให้อย่าคิดว่างานที่เราทำ เป็นงานที่เราจำเป็นต้องทำ หรือถูกบังคับให้ทำ แต่ควรมองหาแง่มุมที่ดีของงานที่เราทำ ข้อดีของการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่มองไปแต่ทางลบวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีความรักในงานเพิ่มขึ้น    บรรยากาศในการทำงานที่ดีที่พนักงานต้องการ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรใส่ใจ เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และสามารถทุ่มเทแรงกาย แรงใจทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันภายในองค์กรในการสร้างบรรยากาศการทำงานนี้ให้เป็นไปได้ดีซึ่งถือเป็นการพัฒนาองค์กรให้น่าทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปในตัวเช่นกัน  ที่มา : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/สร้างบรรยากาศการทำงาน/  ที่มาของรูป : https://www.hrmorning.com/news/4-ways-open-office-spaces-can-do-more-harm-than-good/    #สำนักงานเช่าเชียงใหม่ #Officerentchiangmai #ออฟฟิศพร้อมห้องประชุม #StarWork #ServiceOffice #ออฟฟิศเช่า #สำนักงานเช่า #สตาร์เวิร์ค #เจาะลึกธุรกิจSTARTUP